ตั้งค่าก่อนพิมพ์บน Chrome

อธิบายเฉพาะเมนูภาษาอังกฤษ สำหรับใครใช้เมนูภาษาไทยน่าจะได้อยู่แล้ว ก็เทียบเคียงเอาครับ

สำหรับ Chrome สามารถกำหนดค่าก่อนพิมพ์ได้เลย

  1. สั่งพิมพ์หรือกดแป้น Ctrl+p
  2. คลิก More settings เพื่อให้แสดงหน้ากำหนดค่าเพิ่มเติม
  3. กำหนดกั้นหน้าโดยเลือกในช่อง Margins เป็น Custom จะแสดงเส้นประ ที่หน้าจอด้านขวามือ เราก็ลากได้เลยสะดวกดี หากลากไปบนสุดก็เหมือนกำหนดไม่ให้แสดงหัวกระดาษนั่นเอง
  4. กำหนดไม่ให้แสดงส่วนหัวท้ายกระดาษ ให้เอาเครื่องหมายถูกออกจาก Options - Headders and footers
  5. กำหนดให้แสดงพื้นหลังเป็นสีหรือภาพ ให้คลิกทำเครื่องหมาย Options - Background graphics
  6. ดูตัวอย่างด้านขวามือ แล้วกด print ได้เลย