ปรับหน้ากระดาษเพื่อพิมพ์หน้าเวปเพจ ด้วย firefox

ในบางโอกาสเราไม่อยากพิมพ์หัว กระดาษ ในบางโอกาสอยากจัดหน้าให้ชิดขอบที่สุด ไปดูวิธีกำหนดค่าหน้ากระดาษในเวปบราวเซอร์กันกัน แต่ควรรู้เป็นการเบื้องต้นว่า ยี่ห้อใครยี่ห้อมัน กำหนดไม่เหมือนกัน วันนี้แนะนำของ Firefox web browser

  1. คลิกเมาส์ขวาที่บนแถบ titlebar ตามรูปเลยครับ แล้วเลือก Menu Bar
  2. เราจะได้แถบใหม่ (จริงๆมีอยู่แล้วแต่ซ่อนไว้) ตามรูป คลิกเลือก File → Page Setup
  3. ได้หน้าต่างกำหนดค่า ซึ่งจะมีอยู่ 2 แถบ แถบแรก กำหนดแนวจัดวางกระดาษ แนวตั้ง/แนวนอน กับลักษณะการพิมพ์ ให้ย่อหรือไม่ หรือให้เต็มความกว้างหน้ากระดาษ หรือ การพิมพ์ background กับภาพประกอบที่เป็นพื้นหลัง(ปกติจะไม่พิมพ์) แถบที่สองแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรก กำหนดกั้นหน้ากระดาษ ส่วนที่สองกำหนดรูปแบบ หัวท้ายกระดาษ ส่วนไหนไม่อยากให้มีก็กำหนดเป็น --blank-- กำหนด ตามรูปเลย