GPA_writer's blog

กำหนดค่าหน้ากระดาษ Internet Explorer

สำหรับ IE ซึ่งไม่ค่อยจะไปด้วยกับใคร มีมาตรฐานของตัวเอง การกำหนดค่าหน้ากระดาษก็ทำได้ไม่ยากครับ เพียงแต่อาจหาเมนูไม่เจอ เมนูการกำหนดค่าคล้าย firefox เราก็เรียกมาก่อนแล้วกำหนดค่าได้เลย

ตั้งค่าก่อนพิมพ์บน Chrome

อธิบายเฉพาะเมนูภาษาอังกฤษ สำหรับใครใช้เมนูภาษาไทยน่าจะได้อยู่แล้ว ก็เทียบเคียงเอาครับ

สำหรับ Chrome สามารถกำหนดค่าก่อนพิมพ์ได้เลย

รายชื่อนักเรียนสำหรับเช็คชื่อ

ใบรายชื่อลำดับตรงกับฐาน Bookmark

** หมายเหตุ **
กรณี ใช้ Google Chrome เป็นเวปบราวเซอร์ บางครั้งอาจพิมพ์ออกเครืื่องพิมพ์ไม่ได้ ให้ลองเปลี่ยน ไปใช้เวปบราวเซอร์อื่นๆ
ดูการตั้งค่าหน้ากระดาษตามนี้

ปรับหน้ากระดาษเพื่อพิมพ์หน้าเวปเพจ ด้วย firefox

ในบางโอกาสเราไม่อยากพิมพ์หัว กระดาษ ในบางโอกาสอยากจัดหน้าให้ชิดขอบที่สุด ไปดูวิธีกำหนดค่าหน้ากระดาษในเวปบราวเซอร์กันกัน แต่ควรรู้เป็นการเบื้องต้นว่า ยี่ห้อใครยี่ห้อมัน กำหนดไม่เหมือนกัน วันนี้แนะนำของ Firefox web browser

Subscribe to RSS - GPA_writer's blog